Vi tilbyder rådgivning indenfor følgende områder

CSR strategi – udarbejdelse og implementering
Arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar hører hjemme på alle niveauer i en virksomhed. For at give effekt skal CSR være strategisk forankret i forretningen, og være aktivt tilvalgt af ledelsen og involvere medarbejdere.

I dag stiller vi som forbrugere, medarbejdere og myndigheder stadig større krav til at virksomheder tager ansvar for det aftryk på miljø og samfund de sætter. Vi vil ganske enkelt hellere handle med virksomheder, der har en bæredygtig profil eller leverer produkter, der er produceret efter ordentlige forhold, hvor der er taget hensyn til mennesker og miljø i processen.

Vi tænker sådan, fordi flere af klodens livsvigtige ressourcer indenfor en overskuelig tidsramme vil være i underskud, mens befolkningstallet stiger. Store sociale uligheder, mangel på vand og mad samt miljøkriser medfører globale udfordringer som f.eks. massive strømme af flygtninge, og klimaforandringer. For at fremtidssikre os selv og vores virksomheder, bliver vi derfor nødt til at tænke og handle anderledes. Det kræver nye forretningsmodeller, en anderledes virksomhedsfilosofi og omgang med vores ressourcer.

Kloge virksomheder ser dette som et forretningspotentiale. Går du forrest med din virksomhed og arbejder aktivt med at løse nogle af de udfordringer verden står overfor, kan du styrke og differentiere din virksomhed, lægge konkurrenter bag dig og åbne nye markeder, ved at gøre noget godt som gavner kloden og dens indbyggere.

Derfor venter der rent kommercielt en belønning til de virksomheder, der arbejder bæredygtighed ind i deres formål og DNA, og Global impact rådgiver virksomheder om at begynde eller videreudvikle det arbejde.

Leverandørstyring
Kunder og interessenter køber i stigende grad en vare ud fra etiske kriterier og prioriterer varer der er produceret efter ordentlige og forsvarlige forhold, hvor hensyn til miljø, klima, dyre- og menneskerettigheder er i fokus.

Global impact hjælper din virksomhed med at træffe de rette bæredygtige leverandørvalg samt udarbejde en leverandør code of conduct. Vi giver også indspark til hvordan du kan samarbejde med dine leverandører, og hjælpe dem til også at få fordelene ved bæredygtighed og samfundsansvar. På den måde udvikler du ikke kun din egen forretning, men også alle dem du handler med.

Samfundsansvarlige certificeringer
Der findes et hav af forskellige miljømærkninger og samfundsansvarlige certificeringer. Det er vigtigt at vælge dem, der giver mening for din forretning og interessenter. Global impact rådgiver dig om arbejdet med certificeringer og mærkninger på produkter og processer som fx ISO, Fairtrade, Svane-mærket etc. samt på hele virksomheden set holistisk, som B Corp certificeringen.

Bæredygtigt indkøb
Som virksomhed kan du påvirke en lang række problematiske forhold i verden, i en positiv retning. Med en bæredygtig og samfundsansvarlig indkøbspolitik kan du spare penge samtidig med at du tager aktiv del i arbejdet med at styrke miljøet, og dyrs og menneskers rettigheder globalt set. Din virksomhed vil ligeledes kunne hæve leve-, uddannelses- og arbejdstagerforhold samt sænke CO2 udslip og spild af uorganisk materiale til fare for klimaet, og meget mere.

Global impact rådgiver om bæredygtig indkøbspolitik, der giver mening og værdi for din virksomhed.

CSR i kommunale udbud
Flere og flere kommuner og SKI stiller stadig større krav om samfundsansvar og bæredygtighed i deres udbud til entreprenører, leverandører og underleverandører på alt fra fødevarer, byggeri, møbler, tekstil, transport, IT mm. For at vinde udbud skal leverandører i dag efterleve en række CSR krav og klausuler på sociale, miljømæssige og etiske forhold.

For leverandører: Global impact rådgiver kommunale leverandører i arbejdet med klausuler og CSR krav, så de med en stærk samfundsansvarlig profil står godt for at vinde udbud.

For kommuner: Vi hjælper kommuner med at kontrollere at udbudstagere efterlever klausuler og CSR krav fordret i udbuddet.

CSR PR og kommunikation
Kunder og interessenter efterspørger i stigende grad transparens og indsigt i virksomheders værdikæde og holdninger til menneskerettigheder, klima- og samfundsansvar, hvilket afspejles i det aftryk virksomheder sætter på omverden.

PR og kommunikation af din virksomheds samfundsansvarlige aktiviteter giver først den ønskede effekt blandt dine interessenter, når den kommunikeres fornuftigt og lødigt i relevante kanaler. Bliver den til gengæld det, er der stor sandsynlighed for at dine interessenter får øjnene op for dit brand og det ansvar du tager. Effekten kan ikke overvurderes – du og dine medarbejdere opnår goodwill og respekt samt en stor personlig tilfredshed ved at gøre noget samfundsgavnligt med din virksomhed – for ikke at tale om de positive spor, dine aktiviteter sætter i omverden.

Global impact rådgiver din virksomhed til at træffe gode valg omkring PR og kommunikation, så du synliggør dit samfundsansvar og styrker dit omdømme og brand ved at ramme dine interessenter i hjertet.

Corporate volunteering
Global impact hjælper din virksomhed med at investere i trivsel og arbejdsglæde gennem frivilligt arbejde. Når medarbejdere får lov til at arbejde frivilligt med noget, som lægger dem på hjerte og sinde, i arbejdstiden, giver du dine medarbejdere mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt, og støtte op om samfundet, lokalt som globalt. En investering i medarbejdertrivsel, er en investering i din virksomhed, hvor glade medarbejdere, der udvikler sig, slet ikke kan lade være med at udvikle din virksomhed også.

Global impact faciliterer corporate volunteering både i nærmiljøet i Danmark, og i Asien. Vi arbejder sammen med NGOer både i Danmark og Asien og hjælper med at finde lige netop det projekt, der giver mening og værdi for din virksomhed.