I 2015 vedtog verdens regeringsledere i FN en ambitiøs dagsorden, der sigter mod en bæredygtig verden i 2030. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN lande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre god uddannelse og lighed, bedre sundhed, miljø og klima, samt skabe anstændige job og mere bæredygtig vækst.

Virksomheder har en afgørende mulighed for at gøre en forskel og opfylde verdensmålene, ved at bruge deres forretning strategisk som en force for good.

I arbejdet med verdensmålene findes utallige muligheder for mere indtjening, innovation og udvikling af nye produkter og services, nye markeder, vækst og reel langtidssikring af forretningen – til gavn og udvikling for kloden.

Videnskabelige undersøgelser viser, at virksomheder der arbejder strategisk med bæredygtighed og samfundsansvar og har et højere formål med deres forretning, klarer sig langt bedre end konkurrenter med fokus på kortsigtet profit. Medarbejdere, kunder og øvrige interessenter rater virksomheder med en bæredygtig profil højere, og disse virksomheder har også bedre resultater med både at tiltrække, fastholde og engagere deres medarbejdere.

Derfor venter der rent kommercielt en belønning til de virksomheder, der tager målene til sig og bruger dem til at bringe deres kompetencer i spil for at bidrage positivt til udviklingen. Verdensmålene er et konkurrenceparameter og dækker samtidig så bredt, at alle virksomheder kan være med, hvad enten det er på globalt plan eller i lokalsamfundet.

Global impact rådgiver virksomheder om det praktiske arbejde med verdensmålene mhp. at styrke forretningen kommercielt ved at sætte et positivt aftryk på omverden.