Vi har benyttet Global Impacts konsulenter løbende i opbygningen af vores forretning i 2016-18.

Global Impact har hjulpet os med at få lavet gode arbejdsprocesser, strukturer og strategier på forretningsområder som indkøb, order management, kundeservice og HR. Global Impact har også fungeret som mentor for en Branch Manager mhp. at øge profit og daglig performance.

Global Impact har ligeledes gennemført et team building forløb med både vores ledelse og bestyrelse. I forløbet benyttede Global Impact enneagrammet som værktøj til at afdække vores forskellige faglige og personlige profiler. Vi fik dybere indsigt i hvilke styrker vi som individer og team besidder men også hvad vi med fordel skal arbejde mere med fremover for at styrke vores samarbejde og forretnings udvikling.

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Global Impact, som har givet os de arbejdsværktøjer vi manglede for at gøre vores forretning og dens processer endnu stærkere. Efter arbejdet med enneagrammet kender vi hinanden langt bedre hvilket har gjort os bedre i stand til at fordele arbejdsopgaver og lede WeOffices bedre.

Derfor anbefaler vi på det varmeste Global Impact, og håber andre virksomheder vil gøre brug af deres rådgivning, for vi er sikre på, at det vil styrke deres forretning.

Start the journey and contact us now